Outros trámites

CERTIFICADO DE ESTUDIOS:

Para solicitar un Certificado de Estudios ou de Matrícula, deberá de cumprimentar o impreso, imprimilo e presentalo por Rexistro na oficina do conservatorio..

 

ACCESO A GRAO ELEMENTAL

Para solicitar o acceso ao Grao Elemental do Conservatorio ou da Escola de Música, debe de cubrir a solicitude e presentalo nas oficinas do conservatorio na primeira quincena de xuño.

  

 

EXPEDIR TÍTULOS

 Para solicitar o Título de Grao Profesional cumprimente e imprima a solicitude, adxunte unha copia do DNI e presenteo na oficina do Conservatorio. Faráselle entrega do impreso das TAXAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, para facelo efectivo na entidade bancaria correspondente.

 

SOLICITUDE DE BAIXA

Se por calquera motivo deciden deixar os estudos no conservatorio ou na escola de música, descarguen, cubran a solicitude e preséntena na oficina do centro.

    Descargar pdf.*

 

MÁIS TRÁMITES

  • Xustificante de faltas de asistencia      Descargar pdf.*
  • Solicitude de titoría      Descargar pdf.*
  • Reserva de praza        Descargar pdf*  (só para aqueles alumnos/as que estiveran matriculados no curso anterior)

 

* Cumprimente os pdf dende a propia aplicación.