Becas e Axudas ao estudo. Ministerio de Educación

Dende o 19 de marzo ata o 10 de maio, está aberto o prazo para solicitar as Becas para alumnos/as que cursen estudos postobligatorios (grao profesional do conservatorio).

Poden descargar aquí ao anuncio do BOE ou acceder a Sede electrónica do Ministerio de Educación.


 

Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal.