Consello Escolar

DIRECTOR:   Javier Comesaña Pereira.

SECRETARIO:    Francisco Lorenzo Romero.

XEFE DE ESTUDOS: Iván Novo Bello

REPR. PROFESORES:   Isabel Gude García, Pablo E. Santaclara Ríos, José Manuel Romero Miguéns.

REPR. PAIS-NAIS:  Sonia Couceiro Riveira, Silvia López Sande

REPR. ALUMNOS/AS:   Andrés Vázquez Simes, Jorge Sacido Lojo.

REPR. CONCELLO:   Ismael Pena Villamor.

REPR. P. A. S: Héctor Vázquez Rey.