Ensemble Xuvenil de Corda

O Ensemble Xuvenil de Corda é unha formación musical de recente creación dirixida por Iván Novo, está formado por alumnos/as das especialidades de violín e violoncello, tanto do Grao Elemental como do Grao Profesional.

As súas actuacións realizanse nas audicións trimestrais que se celebran no centro e tamén nos intercambios musicais con outros conservatorios.