Datas proba de acceso e aptitude

Proba de acceso a 1º curso de Grao Profesional

Matrícula: do 22 o 24 de maio

Proba instrumental: 29 e 30 de maio

Proba teórica: 31 de maio

 

Proba de Aptitude/acceso ao 1º curso de Grao Elemental

Inscricións: do 5 ao 9 de xuño

Proba: 14 de xuño

Calendario CMUS

Descarga aquí o calendario para o curso 2022-2023 do Conservatorio Profesional da Estrada.

Oferta de prazas, 2023-2024

Consulte aquí a oferta de prazas para o vindeiro curso.

Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal.