Calendario fin de curso 2023-24

13 de xuño, proba de aptitude para 1º curso de grao elemental.

Do 17 ao 19 de xuño, proba de acceso a 1º curso de grao profesional.

Do 1 ao 24 de xullo, prazo de matrícula para o curso 2024-2025.

20 de xuño, audición fin de curso no Teatro Principal.

Oferta de prazas 2024-2025

Consulte aquí a oferta de prazas para o vindeiro curso.

Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal.