Calendario CMUS

Descarga aquí o calendario para o curso 2022-2023 do Conservatorio Profesional da Estrada.

Libros de Texto

Descarga aquí o listado de libros de texto para o curso 2022-2023

Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal.