Materias por curso e especialidade

 

CONSERVATORIO

Gº ELEMENTAL

GRAO PROFESIONAL

   

Clarinete, Fr.traveseira, oboe, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, violín, viola, violoncello, contrabaixo

PIANO

GUITARRA

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Educ. Auditiva e Vogal

Orquestra

Coro

Coro

 

Conxunto

Conxunto

Conxunto

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Linguaxe Musical

Educ. Auditiva e Vogal

Orquestra

Coro

Coro

 

Conxunto

Conxunto

Conxunto

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Linguaxe Musical

Harmonía 1º

Harmonía 1º

Harmonía 1º

Educ. Auditiva e Vogal

Orquestra

Coro

Coro

 

Novas Tecnoloxías

Conxunto

Conxunto

 

Piano Complementario

Novas Tecnoloxías

Novas Tecnoloxías

     

Piano complementario

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Instrumento

Linguaxe Musical

Harmonía 2º

Harmonía 2º

Harmonía 2º

Educ. Auditiva e Vogal

Orquestra

Coro

Coro

 

Historia da Música 1º

Conxunto

Conxunto

 

Piano Complementario

Historia da Música 1º

Historia da Música 1º

   

Repentizac. e Acompañam.

Piano complementario

   

Instrumento

Instrumento

Instrumento

 

Análise 1º

Análise 1º

Análise 1º

 

Orquestra

Coro

Coro

 

Música de Cámara (1º)

Música de Cámara (1º)

Música de Cámara (1º)

 

Historia da Música 2º

Historia da Música 2º

Historia da Música 2º

 

Piano Complementario

Repentizac. e Acompañam.

Piano Complementario

     

Repentizac. e Acompañam.

   

Instrumento

Instrumento

Instrumento

 

Análise 2º

Análise 2º

Análise 2º

 

Orquestra

Coro

Coro

 

Música de Cámara (2º)

Música de Cámara (2º)

Música de Cámara (2º)

 

Itinerario (Pedagoxía)

Repentizac. e Acompañam.

Repentizac. e Acompañam.

 

Optativa

Itinerario (Pedagoxía)

Itinerario (Pedagoxía)

 

Piano Complementario

Optativa

Optativa

     

Piano Complementario