Equipo directivo

DIRECTOR: Javier Comesaña Pereira

XEFE DE ESTUDIOS: Iván Novo Bello

SECRETARIO: Francisco Lorenzo Romero